Kumpulan Doa Agar Dagangan Laris dan Berkah

Doa Agar Dagangan Laris dan Berkah

Ketika kita berdagang, kita senantiasa ingin dagangan kita laris manis sehingga dapat menjadi mata pencaharian yang utama. Namun selain  kita berikhtiar dengan berdagang, kita juga dianjurkan untuk berdoa kepada Allah SWT agar dagangan kita laris dan berkah. Ya, berdoa dan berusaha adalah pasangan yang tidak bisa dipisahkan, Nah, berikut adalah beberapa doa agar dagangan laris dan berkah, diantaranya :

Doa-doa Agar Dagangan Laris

  • “Aallohumma inni as aluka an tarzuqani rizqan hallalan wasi’an thoyyiban min ghoiri ta’ bin wa laa masyaqotin wa laa dahoirin wa laa nashabin innaka ‘alaa kulli syaiin qadiir”

Artinya :

“Ya Alloh seseungguhnya aku memeohon kepadaMu agar melimpahkan rezeki kepada hamaba berupa rezeki yang halal luas, dan tanpa susah payah tanpa memberatkan tanpa membahayakan dan anpa rasa lelah dalam memperolehnya, seseungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu”

  • “ ALLOHUMMA INNI AS ALUKA ILMAN NAAFI’AN THOYYIBAN WA AMALAN MUTAQABBALAN”

ARTINYA :

 “ Ya Alloh aku memohon kepada Mu ilmu yang bermanfaat baik dan amakan yag diterima . “ 

  • “ AL HAMDU LILLAHILADZI ROZAQONI MIN KHOIRI KHAULIN MINNI WA LAA QUWWATIN ALLOHUMMA BARIK FIHII “

Artinya:

“Segala puji bagi Alloh yang telah membeir rezeki kepada hamba dengan tidak ada daya dan upaya bagi hamba, ya Allloh semoga Engkau senantiasa memnberi berkah pada rezeki hamba.“

  • “YA HAYYU YA QOYYUM BI RAHMATIKA ASTAGHIITS, WA ASH-LIHLILII  SYA’NII KULLAHU WA LAA TAKINII ILAA NAFSII THORFATA ‘AININ ABADAN.”

Artinya :

“Wahai Rabbb Yang Yang Maha Hidup, wahai Rabb Yang Berdiri Sendiri tidak butuh segala sesuatu dengan Rahmat-Mu aku minta pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku sekali pun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan dari-Mu selamanya.”

  • ”QALA ‘SABNU MARYAMALLAHUMMA RABBANA ANZIL ‘ALAINA MA’IDATAM  MINAS-SAMA’I TAKUNU LANA ‘DAL LI’AWWALINA WA AKHIRINA WA AYATAM MINGKA WARZUQNA WA ANTA KHAIRUR-RAZIQIN.”

Artinya :

“isa putera Maryam berdoa, ‘Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau, berilah kami rejeki, dan Engkaulah sebaik-baiknya rejeki.”

 Doa Disaat Dagangan Sepi Pembeli

  1. “Asa rabbuna ayyubdilana khoiram minha inna ila rabbina raghibun.”

Artinya :

“Mudah-mudahan Tuhan kami memberikan ganti kepada kami dengan yang lebih baik daripada itu, sesungguhnya kami mengharapkan ampunan dari Tuhan kami.”

  • “Allahumma faarijal hammi wa kasyifal ghammi mujiba da’watal mudhtariina rahmaanad dun-yaa wal aakhirati wa rahiimahumaa irhamnii rahmatan tughiinii bihaa’an rahmati man siwaak.”

Artinya :

“Ya Allah, Zat yang mengihlangkan segala kesedihan, yang menggerambirakan segala duka cita dan yang mengabulkan semua permohonan, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang baik di dunia maupun akhirat, curahkan rahmat-Mu kepada kami, yaitu rahmat yang menjadikan kami tidak membutuhkan pertolongan selain kepada-Mu.”

  • “Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika as-taghiits.”

Artinya :

“ Wahai Rabb Yang Maha Hidup, Wahai Rabb yang Berdiri Sendiri tidak butuh segala sesuatu dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan.”

  • “ Allahumma rahmataka arjuu fa laa takilnii ilaa nafsii thorfata ‘ainin wa ash-lihlii sya’nii kullahu laa ilaha illa anta.”

Artinya :

“Ya Allah, dengan rahmat-Mu, aku berharap, janganlah Engkau sandarkan urusanku pada diriku walau sekejap mata, perbaikilah segala urusanku seluruhnya, tidak ada Illah yang berhak disembah selain Engkau.” Itulah beberapa doa yang bisa kita amalkan agar selain dagangan kita laris, kita juga mendapatkan berkah Allah SWT. Demikian artikel kali ini semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Pos terkait